รายการสินค้า

  • กระเบื้องดินเผาปูพื้น
    กระเบื้องปูพื้นขนาดใหญ่ที่สุด 12×12 นิ้ว ใช้ 10 แผ่น/ตรม.
    กระเบื้องปูพื้นขนาดมาตรฐาน 8×8 นิ้ว ใช้ 25 แผ่น/ตรม.และขนาดนิยม กระเบื้องปูพื้น 6×6 นิ้ว ใช้ 40 แผ่น/ตรม.

__________________________________________________________

  • กระเบื้องมุงหลังคา — 
    กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา มีทั้งแบบไทยๆ และไทยประยุกต์

กระเบื้องหลังคาดินเผาเกล็ดปลา (ปลายมน) ,กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย ,

กระเบื้องหลังคาดินเผาปลายแหลม กระเบื้องหลังคาหม่อมใหญ่

และกระเบื้องหลังคาคุณนาย เหมาะกับงานบ้านทรงไทย สปา รีสอร์ท  และบ้านที่ต้องการคงความเป็นไทยแท้

 

กระเบื้องหลังคาดินเผาเกล็ดปลา ใช้ 100 แผ่น/ตารางเมตร

กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย ใช้ 60 แผ่น/ตารางเมตร

กระเบื้องหลังคาดินเผาปลายแหลม ใช้ 110 แผ่น/ตารางเมตร

กระเบื้องหลังคาหม่อมใหญ่ , กระเบื้องหม่อม 5×9
กระเบื้องว่าว เหมาะกับงานบ้านแบบไทยประยุกต์
บ้านที่ต้องการความเป็นไทยแต่ยังดูทันสมัย

กระเบื้องหลังคาดินเผาหม่อมใหญ่ ลักษณะเป็นกระเบื้องปลายตัดตรง
ทรงผืนผ้า ขนาดใหญ่ 6×11 นิ้ว ใช้ 60 แผ่น/ตรม.
– กระเบื้องหม่อมเล็ก 5×9 นิ้ว ใช้ 110 แผ่น/ตรม.

__________________________________________________________

  • อิฐ 

อิฐก่อผนัง อิฐก่อรั้ว อิฐก่อกำแพง อิฐปูพื้น อิฐปูทางเดิน อิฐทางเท้า

 

 

Scroll to Top