อิฐโบราณ 6×12นิ้ว

7-2

อิฐโบราณ ใช้ปูพื้น จัดสวน วางเป็นทางเดิน และ ก่อผนัง ก่อกำแพงได้

ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว หนา 5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 3.2 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 22 ก้อน

Scroll to Top