กระเบื้องสุโขทัย ดินเผา

สุโขทัยเคลือบสี

กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย กระเบื้องหลังคา ดินเผามุงหลังคา
ขนาด : กว้าง 6.5 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น :0.93 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 60 แผ่น

ความห่างของโครงหลังคา ระแนง : 9-10 ซม.

*ท่านสามารถเลือกที่จะเคลือบสีใดๆก็ได้ ตามต้องการ
ตัวอย่างสี : สุโขทัยเคลือบแดง,สุโขทัยเคลือบสีแดงอุทุมพร,
สุโขทัยเคลือบสีเขียว,สุโขทัยเคลือบสีเหลือง,
สุโขทัยเคลือบสีน้ำเงิน,สุโขทัยเคลือบสีน้ำตาล,
สุโขทัยเคลือบสีเทา

Scroll to Top