กระเบื้องหลังคาปลายแหลม

กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลา 100แผ่น/ตรม.

กระเบื้องหลังคาดินเผาปลายแหลม
ขนาดตัวสั้น : กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 8.5 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
ขนาดตัวยาว : กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
วิธีใช้ ใช้ตัวสั้นกับตัวยาวคู่กัน หรือใช้ตัวยาวอย่างเดียวก็ได้
น้ำหนักต่อแผ่น : ตัวสั้น 0.33 กิโลกรัม ตัวยาว 0.45 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 112 แผ่น
ความห่างของโครงหลังคา ระแนง : 10-12 ซม.

สีของกระเบื้องมุงหลังคา: สีดินเผาธรรมชาติ, สีแดง, เขียว, เหลือง
*ท่านสามารถเลือกที่จะเคลือบเงาสีใดๆก็ได้ ตามต้องการ *หรือจะไม่เคลือบสี ก็ได้

 

Scroll to Top