อิฐ BL หนา

อิฐ BL หนา ใช้ปูพื้น ก่อผนัง ก่อกำแพง
ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 7 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 2.8 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 40 ก้อน


อิฐ อิฐก่อผนัง อิฐก่อกำแพง อิฐลายการบิน อิฐลายมะลิ อิฐบปก BL อิฐแดง อิฐปูพื้น อิฐ มอท อิฐ บบก

Scroll to Top