รวมกระเบื้องดินเผาบุผนังทุกขนาด

รวมกระเบื้องดินเผาบุผนัง ทุกขนาดสามารถใช้ปูพื้นหรือแปะผนังได้ตามต้องการ

เลือกขนาดและสีที่ต้องการได้ค่ะ

1. กระเบื้องดินเผาสีแดงธรรมชาติ ขนาด 4×8 นิ้ว ใช้ 45 แผ่น/ตารางเมตร ดูเพิ่มเติมคลิก

ground48_0

2. กระเบื้องดินเผาสีส้มขนาด 4×8 นิ้ว ใช้ 45 แผ่น/ตารางเมตร

ground48-2

3. กระเบื้องดินเผาสีพวงแสด ขนาด 4×8 นิ้ว ใช้ 45 แผ่น/ตารางเมตร

ground48-3

4. กระเบื้องดินเผาสีมันปู ขนาด 4×8 นิ้ว ใช้ 45 แผ่น/ตารางเมตร

ground48-4

5.กระเบื้องดินเผาสีแดงธรรมชาติขนาด 3×9 นิ้ว ใช้ 55 แผ่น/ตารางเมตร ดูเพิ่มเติมคลิก

ground39

6. กระเบื้องดินเผาสีแดงธรรมชาติขนาด 2×8 นิ้ว ใช้ 90 แผ่น/ตารางเมตร ดูเพิ่มเติมคลิก

ground28

7. กระเบื้องดินเผาสีแดงธรรมชาติขนาด 2×6 นิ้ว ใช้ 100 แผ่น/ตารางเมตร ดูเพิ่มเติมคลิก

ground26

8. กระเบื้องดินเผาสีแดงธรรมชาติขนาด 4×4 นิ้ว ใช้ 90 แผ่น/ตารางเมตร ดูเพิ่มเติมคลิก

ground4