กระเบื้องดินเผา ขนาด 3×9 นิ้ว

กระเบื้องดินเผา ใช้เป็นกระเบื้องปูพื้นหรือ
เป็นกระเบื้องบุผนังก็ได้
ขนาด : กว้าง 3 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร 3×9นิ้ว
( หรือ กว้าง 7.5 ซม. ยาว 22.5 ซม. 7.5×22.5 ซม.)
น้ำหนักต่อแผ่น : 0.4 กิโลกรัม
ใช้ 55 แผ่น/1 ตารางเมตร (การจัดส่งบรรจุกล่องละ 50 แผ่น)
สีของกระเบื้องที่มีจำหน่าย:
1.สีแดงเข้ม
2.สีแดงอ่อน
3.สีพวงแสด
4.สีมันปู
5.สีกลีบบัว (เรียงจากซ้าย)

colortone_tile

 

Scroll to Top