กระเบื้องดินเผาติดผนัง

กระเบื้องดินเผา 2×8 นิ้ว

1-10

กระเบื้องดินเผา ใช้เป็นกระเบื้องบุผนัง และ เป็นกระเบื้องปูพื้น
ขนาด : กว้าง 2 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร 2×8นิ้ว
( หรือ กว้าง 4 ซม. ยาว 20 ซม. 4×20 ซม.)
น้ำหนักต่อแผ่น : 0.4 กิโลกรัม
ใช้ 90 แผ่น/1 ตารางเมตร (การจัดส่งบรรจุกล่องละ 100 แผ่น)
สีของกระเบื้องที่มีจำหน่าย:
1.สีแดง Random
2.สีแดง ธรรมชาติ
3.สีพวงแสด
4.สีมันปู
5.สีกลีบบัว (เรียงจากซ้าย)

colortone_tile

 

กระเบื้องดินเผาหกเหลี่ยม 6 นิ้ว

ดินเผาหกเหลี่ยมเพจ

กระเบื้องดินเผาหกเหลี่ยม กระเบื้องปูพื้น -กระเบื้องแปะผนัง
ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น : 0.4 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 50 แผ่น

สีของกระเบื้องที่มีจำหน่าย: สีที่1. สีที่2. สีที่3. สีที่4. สีที่5.

colortone_tile15

กระเบื้องดินเผา ขนาด 6×6 นิ้ว

กระเบื้องดินเผาปูพื้น และ กระเบื้องดินเผาติดผนัง
ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร (6x6x4)
น้ำหนักต่อแผ่น : 0.43 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 45แผ่น
บรรจุกล่องละ 25 แผ่น

สีของกระเบื้องที่มีจำหน่าย :
1.สีแดงเข้ม 2.สีแดงอ่อน 3.สีพวงแสด 4.สีมันปู 5.สีกลีบบัว

โทนสีกระเบื้องดินเผา
ตัวยอย่างสี

กระเบื้องดินเผา 2×6 นิ้ว


กระเบื้องดินเผา ใช้เป็นกระเบื้องบุผนัง 
ขนาด : กว้าง 2 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร 2×6นิ้ว
( หรือ กว้าง 5 ซม. ยาว 15 ซม. 5×15 ซม.)
น้ำหนักต่อแผ่น : 0.18 กิโลกรัม
ใช้ 100 แผ่น/1 ตารางเมตร (การจัดส่งบรรจุกล่องละ 100 แผ่น)
สีของกระเบื้องที่มีจำหน่าย:
1.สีแดงเข้ม
2.สีแดงอ่อน
3.สีพวงแสด
4.สีมันปู
5.สีกลีบบัว (เรียงจากซ้าย)

colortone_tile

 

กระเบื้องดินเผา ขนาด 4×4 นิ้ว

กระเบื้องดินเผา กระเบื้องดินเผาปูพื้น และ กระเบื้องดินเผาแปะผนัง
ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว หนา 0.7 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น : 0.16 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 90 แผ่น
บรรจุกล่องละ 100 แผ่น

สีกระเบื้องที่มีจำหน่าย :
1.สีแดงเข้ม 2.สีแดงอ่อน 3.สีพวงแสด 4.สีมันปู 5.สีกลีบบัว

tone5

โทนสีกระเบื้องดินเผา

รวมกระเบื้องดินเผาบุผนังทุกขนาด

รวมกระเบื้องดินเผาบุผนัง ทุกขนาดสามารถใช้ปูพื้นหรือแปะผนังได้ตามต้องการ

เลือกขนาดและสีที่ต้องการได้ค่ะ

1. กระเบื้องดินเผาสีแดงธรรมชาติ ขนาด 4×8 นิ้ว ใช้ 45 แผ่น/ตารางเมตร ดูเพิ่มเติมคลิก

ground48_0

2. กระเบื้องดินเผาสีส้มขนาด 4×8 นิ้ว ใช้ 45 แผ่น/ตารางเมตร

ground48-2

3. กระเบื้องดินเผาสีพวงแสด ขนาด 4×8 นิ้ว ใช้ 45 แผ่น/ตารางเมตร

ground48-3

4. กระเบื้องดินเผาสีมันปู ขนาด 4×8 นิ้ว ใช้ 45 แผ่น/ตารางเมตร

ground48-4

5.กระเบื้องดินเผาสีแดงธรรมชาติขนาด 3×9 นิ้ว ใช้ 55 แผ่น/ตารางเมตร ดูเพิ่มเติมคลิก

ground39

6. กระเบื้องดินเผาสีแดงธรรมชาติขนาด 2×8 นิ้ว ใช้ 90 แผ่น/ตารางเมตร ดูเพิ่มเติมคลิก

ground28

7. กระเบื้องดินเผาสีแดงธรรมชาติขนาด 2×6 นิ้ว ใช้ 100 แผ่น/ตารางเมตร ดูเพิ่มเติมคลิก

ground26

8. กระเบื้องดินเผาสีแดงธรรมชาติขนาด 4×4 นิ้ว ใช้ 90 แผ่น/ตารางเมตร ดูเพิ่มเติมคลิก

ground4

กระเบื้องดินเผาหกเหลี่ยม 4 นิ้ว

1-2

กระเบื้องดินเผาปูพื้น และ กระเบื้องดินเผาแปะผนัง
ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว หนา 0.7 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น : 0.16 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 90 แผ่น

สีของกระเบื้องที่มีจำหน่าย: สีที่1. สีที่2. สีที่3. สีที่4. สีที่5.

colortone_tile

กระเบื้องดินเผา ขนาด 3×9 นิ้ว

กระเบื้องดินเผา ใช้เป็นกระเบื้องปูพื้นหรือ
เป็นกระเบื้องบุผนังก็ได้
ขนาด : กว้าง 3 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร 3×9นิ้ว
( หรือ กว้าง 7.5 ซม. ยาว 22.5 ซม. 7.5×22.5 ซม.)
น้ำหนักต่อแผ่น : 0.4 กิโลกรัม
ใช้ 55 แผ่น/1 ตารางเมตร (การจัดส่งบรรจุกล่องละ 50 แผ่น)
สีของกระเบื้องที่มีจำหน่าย:
1.สีแดงเข้ม
2.สีแดงอ่อน
3.สีพวงแสด
4.สีมันปู
5.สีกลีบบัว (เรียงจากซ้าย)

colortone_tile

 

Scroll to Top