กระเบื้องเกล็ดปลา

รายการสินค้า

  • กระเบื้องดินเผาปูพื้น
    กระเบื้องปูพื้นขนาดใหญ่ที่สุด 12×12 นิ้ว ใช้ 10 แผ่น/ตรม.
    กระเบื้องปูพื้นขนาดมาตรฐาน 8×8 นิ้ว ใช้ 25 แผ่น/ตรม.และขนาดนิยม กระเบื้องปูพื้น 6×6 นิ้ว ใช้ 40 แผ่น/ตรม.

กระเบื้องหางมน (เกล็ดปลา) ดินเผา

เกล็ดปลาดินเผาสั้นยาวs

กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลา หรือ กระเบื้องหางมน
ขนาดเกล็ดปลาตัวสั้น : กว้าง 5.5 นิ้ว ยาว 7.5 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
ขนาดเกล็ดปลาตัวยาว : กว้าง 5.5 นิ้ว ยาว 9.5 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักของเกล็ดปลาตัวสั้น ต่อแผ่น : 0.8 กิโลกรัม
น้ำหนักของเกล็ดปลาตัวยาว ต่อแผ่น : 0.6 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : ใช้ตัวสั้น 50 แผ่นและตัวยาว 50 แผ่น รวม 100 แผ่น
ความห่างของโครงหลังคา ระแนง : 12-13 ซม.
สีของกระเบื้องมุงหลังคา: สีดินเผาธรรมชาติ *ท่านสามารถเลือกที่จะเคลือบเงาสีใดๆก็ได้ตามต้องการ
ตัวอย่างสี : เกล็ดปลาเคลือบแดง,เกล็ดปลาเคลือบสีแดงอุทุมพร, เกล็ดปลาเคลือบสีเขียว,เกล็ดปลาเคลือบสีเหลือง, เกล็ดปลาเคลือบสีน้ำเงิน,เกล็ดปลาเคลือบสีน้ำตาล, เกล็ดปลาเคลือบสีเทา ,เกล็ดปลาเคลือบสีขาว ฯลฯ

Scroll to Top