กระเบื้องดินเผา3×9 นิ้ว

ขนาด : ก 4 นิ้ว ย8 นิ้ว หนา 1 ซม.
( ก 10 ซม. ย 20 ซม.)
สี: 1.สีแดง Random 2.สีแดงธรรมชาติ 3.สีพวงแสด 4.สีมันปู

ขนาด : กว้าง 3 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
( หรือ กว้าง 8 ซม. ยาว23 ซม. 8×23 ซม.)
น้ำหนักต่อแผ่น : 0.4 กิโลกรัม จำนวนต่อตารางเมตร : 50 แผ่น
สีของกระเบื้อง: 1.สีแดง  2.สีส้มอิฐ 3.สีพวงแสด 4.สีมันปู

 

 

ตัวอย่างสีพิเศษพื้นผนัง
Scroll to Top