กระเบื้องดินเผา2×8 นิ้ว

ขนาด : ก 4 นิ้ว ย8 นิ้ว หนา 1 ซม.
( ก 10 ซม. ย 20 ซม.)
สี: 1.สีแดง Random 2.สีแดงธรรมชาติ 3.สีพวงแสด 4.สีมันปู

ขนาด : กว้าง 2 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
( หรือ กว้าง 5 ซม. ยาว20 ซม. 5×20 ซม.)
น้ำหนักต่อแผ่น : 0.2 กิโลกรัม จำนวนต่อตารางเมตร : 80 แผ่น
สีของกระเบื้อง: 1.สีแดงเข้ม 2.สีส้มอิฐ 3.สีพวงแสด 4.สีมันปู

 

 

ตัวอย่างสีอื่นๆพื้นผนังสีพิเศษ
Scroll to Top