กระเบื้องดินเผา 8×8 นิ้ว

กระเบื้องดินเผาสำหรับปูพื้น ขนาดนิยม

ขนาด : กว้าง 8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร 8×8นิ้ว
( หรือ กว้าง 20 ซม. ยาว 20 ซม. 20×20 ซม.)

น้ำหนักต่อแผ่น : 1.1 กิโลกรัม

ใช้ 25 แผ่น/1 ตารางเมตร (การจัดส่งบรรจุกล่องละ 20แผ่น)

กระเบื้องดินเผาสีแดงธรรมชาติ
กระเบื้องดินเผาสีพวงแสด
Scroll to Top