กระเบื้องดินเผาปูพื้น สีแดง Random

กระเบื้องปูพื้นดินเผา มีขนาดดังนี้ค่ะ
1 12×12 นิ้ว 11 แผ่น/ตรม
2 8×8 นิ้ว 25 แผ่น/ตรม
3 6×6 นิ้ว สี่เหลี่ยม 45 แผ่น/ตรม
4 4×8 นิ้ว 50 แผ่น/ตรม
5 6x6x6 นิ้ว 50 แผ่น/ตรม

กระเบื้องปูพื้นดินเผา สีแดง Ramdom ต่างจากสีแดงธรรมชาติเล็กน้อยคือมีทิวไฟ สีไม่เสมออย่างชัดเจน

 

Scroll to Top