กระเบื้องดินเผาติดผนัง สีมันปู

กระเบื้องดินเผาแปะผนังสีมันปูมีขนาดดังนี้
2×6 นิ้ว 100แผ่น/ตรม
2×8 นิ้ว 80แผ่น/ตรม
3×9 นิ้ว 50แผ่น/ตรม
4×8 นิ้ว 50แผ่น/ตรมนิ้ว
สีอื่นที่ผลิต
สีแดง Random สีแดงธรรมชาติ สีพวงแสด สีมันปู สีกลีบบัว

กระเบื้องแปะผนัง กระเบื้องดินเผาติดผนัง ทุกขนาด
สีมันปู

Scroll to Top