กระเบื้องดินเผาติดผนัง สีแดง Random

กระเบื้องดินเผาแปะผนังมีขนาดดังนี้ค่ะ
2×6 นิ้ว 100แผ่น/ตรม
2×8 นิ้ว 80แผ่น/ตรม
3×9 นิ้ว 50แผ่น/ตรม
4×8 นิ้ว 50แผ่น/ตรมนิ้ว
สีที่ผลิต
สีแดง Random สีแดงธรรมชาติ สีพวงแสด สีมันปู สีกลีบบัว

กระเบื้องแปะผนัง กระเบื้องดินเผาติดผนัง ทุกขนาด
สีแดง Random

Scroll to Top