อิฐโบราณ อิฐปูพื้น ดินเผา

อิฐปูพื้น 6×12 ดินเผา

7-2

อิฐโบราณ ใช้ปูพื้น จัดสวน วางเป็นทางเดิน

ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว หนา 5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 3.2 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 22 ก้อน

ราคา : โทรสอบถาม

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

วันเสาร์ 9:30 – 17:00 น.

อิฐปูพื้น 4×8

dinthai_bl4x8s

ดูรูปใหญ่

อิฐปูพื้น อิฐโบราณ ใช้ปูพื้น จัดสวน วางเป็นทางเดิน

ขนาดอิฐ : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 4.5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 1.5 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 45 ก้อน

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

วันเสาร์ 9:30 – 17:00 น.

อิฐปูพื้น 8×8

dinthai_bl8x8s

Zoom
อิฐปูพื้น อิฐโบราณ ใช้ปูพื้น จัดสวน วางเป็นทางเดิน
ขนาด : กว้าง 8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 5เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 3.3 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 25 ก้อน

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

วัน เสาร์ 9:30 – 17:00 น.

อิฐปูพื้น 5×10

dinthai_bl

อิฐปูพื้น อิฐโบราณ ใช้ปูพื้น จัดสวน วางเป็นทางเดิน
ขนาด : กว้าง 5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว หนา 5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 2.5 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 35 ก้อน

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

วันเสาร์ 9:30 – 17:00 น.

Scroll to Top