อิฐทนไฟดินเผา

อิฐทนไฟพิเศษ

อิฐทนไฟพิเศษ (ก่อแบบกลม) ใช้ก่อผนัง กำแพง ก่อรั้ว ก่อเสา
ทำเตาเผา ทำเมรุ… ทนความร้อน 1000องศาC
ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 7 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น : 3.2 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 40 ก้อน

อิฐทนไฟ

อิฐทนไฟ

6-2
อิฐทนไฟ
ใช้ก่อผนัง กำแพง ก่อรั้ว ก่อเสา ทำเตาเผา
ทำเมรุ… ทนความร้อนได้ 1000 องศาC
ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 7.3 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น : 3.2 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 40 ก้อน

#อิฐ #อิฐก่อผนัง #อิฐก่อกำแพง #อิฐลายการบิน #อิฐลายมะลิ #อิฐบปก BL #อิฐแดง #อิฐปูพื้น

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

วันเสาร์ 9:30 – 17:00 น.

Scroll to Top