อิฐแดง อิฐก่อ อิฐโบราณ

อิฐโบราณ 6×12นิ้ว

7-2

อิฐโบราณ ใช้ปูพื้น จัดสวน วางเป็นทางเดิน และ ก่อผนัง ก่อกำแพงได้

ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว หนา 5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 3.2 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 22 ก้อน

อิฐทนไฟพิเศษ

อิฐทนไฟพิเศษ (ก่อแบบกลม) ใช้ก่อผนัง กำแพง ก่อรั้ว ก่อเสา
ทำเตาเผา ทำเมรุ… ทนความร้อน 1000องศาC
ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 7 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น : 3.2 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 40 ก้อน

อิฐทนไฟ

อิฐปูพื้น 4×8

dinthai_bl4x8s

ดูรูปใหญ่

อิฐปูพื้น อิฐโบราณ ใช้ปูพื้น จัดสวน วางเป็นทางเดิน

ขนาดอิฐ : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 4.5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 1.5 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 45 ก้อน

อิฐโบราณหนา 8×8 นิ้ว

5-1

อิฐหนา ใช้ปูพื้น ปูได้บนพื้นทราย โดยไม่ต้องฉาบปูนได้

ขนาด : กว้าง 8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 4.5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 3.3 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 25 ก้อน

อิฐ อิฐก่อผนัง อิฐก่อกำแพง อิฐลายการบิน อิฐลายมะลิ อิฐบปก BL อิฐแดง อิฐปูพื้น

อิฐหนา 4×8 นิ้ว

5-2

อิฐหนา ใช้ปูพื้น ก่อผนัง ก่อกำแพง

ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 4.5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 1.5 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 45 ก้อน
อิฐ อิฐก่อผนัง อิฐก่อกำแพง อิฐลายการบิน อิฐลายมะลิ อิฐบปก BL อิฐแดง อิฐปูพื้น

อิฐ BL เล็ก

5-3

อิฐ BL เล็ก รางรถไฟ
ใช้อิฐแดงก้อนหน้าแน่น ปูพื้น ก่อผนัง ก่อกำแพง
ขนาด : กว้าง 3 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว หนา 5.5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 1.9 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 90 ก้อน

อิฐ BL หนา

อิฐ BL หนา ใช้ปูพื้น ก่อผนัง ก่อกำแพง
ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 7 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 2.8 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 40 ก้อน


อิฐ อิฐก่อผนัง อิฐก่อกำแพง อิฐลายการบิน อิฐลายมะลิ อิฐบปก BL อิฐแดง อิฐปูพื้น อิฐ มอท อิฐ บบก

อิฐปูพื้น 8×8

Zoom
อิฐปูพื้น อิฐโบราณ ใช้ปูพื้น จัดสวน วางเป็นทางเดิน
ขนาด : กว้าง 8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 5เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 3.3 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 25 ก้อน

อิฐปูพื้น 5×10

dinthai_bl

อิฐปูพื้น อิฐโบราณ ใช้ปูพื้น จัดสวน วางเป็นทางเดิน
ขนาด : กว้าง 5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว หนา 5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 2.5 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 35 ก้อน

Scroll to Top