อิฐแดง อิฐก่อ ดินเผา

อิฐทนไฟพิเศษ

อิฐทนไฟพิเศษ (ก่อแบบกลม) ใช้ก่อผนัง กำแพง ก่อรั้ว ก่อเสา
ทำเตาเผา ทำเมรุ… ทนความร้อน 1000องศาC
ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 7 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น : 3.2 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 40 ก้อน

อิฐทนไฟ

อิฐทนไฟ

6-2
อิฐทนไฟ
ใช้ก่อผนัง กำแพง ก่อรั้ว ก่อเสา ทำเตาเผา
ทำเมรุ… ทนความร้อนได้ 1000 องศาC
ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 7.3 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น : 3.2 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 40 ก้อน

#อิฐ #อิฐก่อผนัง #อิฐก่อกำแพง #อิฐลายการบิน #อิฐลายมะลิ #อิฐบปก BL #อิฐแดง #อิฐปูพื้น

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

วันเสาร์ 9:30 – 17:00 น.

อิฐปูพื้น 6×12 ดินเผา

7-2

อิฐโบราณ ใช้ปูพื้น จัดสวน วางเป็นทางเดิน

ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว หนา 5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 3.2 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 22 ก้อน

ราคา : โทรสอบถาม

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

วันเสาร์ 9:30 – 17:00 น.

อิฐปูพื้น 4×8

dinthai_bl4x8s

ดูรูปใหญ่

อิฐปูพื้น อิฐโบราณ ใช้ปูพื้น จัดสวน วางเป็นทางเดิน

ขนาดอิฐ : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 4.5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 1.5 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 45 ก้อน

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

วันเสาร์ 9:30 – 17:00 น.

อิฐโบราณหนา 8×8 นิ้ว

5-1

อิฐหนา ใช้ปูพื้น ปูได้บนพื้นทราย โดยไม่ต้องฉาบปูนได้

ขนาด : กว้าง 8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 4.5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 3.3 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 25 ก้อน

อิฐ อิฐก่อผนัง อิฐก่อกำแพง อิฐลายการบิน อิฐลายมะลิ อิฐบปก BL อฐแดง อิฐปูพื้น

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 21:00 น.

วันเสาร์ 9:30 – 21:00 น.

อิฐหนา 4×8 นิ้ว

5-2

อิฐหนา ใช้ปูพื้น ก่อผนัง ก่อกำแพง

ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 4.5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 1.5 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 45 ก้อน

 

อิฐ อิฐก่อผนัง อิฐก่อกำแพง อิฐลายการบิน อิฐลายมะลิ อิฐบปก BL อฐแดง อิฐปูพื้น

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 21:00 น.

วันเสาร์ 9:30 – 21:00 น.

อิฐ BL เล็ก

5-3

อิฐ BL เล็ก รางรถไฟ
ใช้ปูพื้น ก่อผนัง ก่อกำแพง
ขนาด : กว้าง 3 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว หนา 5.5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 1.9 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 90 ก้อน

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

วันเสาร์ 9:30 – 17:00 น.

อิฐ BL หนา

5-4

อิฐ BL หนา ใช้ปูพื้น ก่อผนัง ก่อกำแพง
ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 7 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 2.8 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 40 ก้อน
อิฐ อิฐก่อผนัง อิฐก่อกำแพง อิฐลายการบิน อิฐลายมะลิ อิฐบปก BL อิฐแดง อิฐปูพื้น อิฐ มอท อิฐ บบก

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.
วันเสาร์ 9:30 – 17:00 น.

Scroll to Top