กระเบื้องหลังคาดินเผา

กระเบื้องว่าวดินเผา

กระเบื้องว่าว, กระเบื้องหางว่าว
ขนาด : กว้าง 8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น 1.2 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 35 แผ่น
ความห่างของโครงหลังคา ระแนง : 12-13 ซม.
สีของกระเบื้องว่าว : สีดินเผาธรรมชาติ
*ท่านสามารถเลือก ที่จะเคลือบสีใดๆก็ได้ ตามต้องการ *หรือจะไม่เคลือบสี ก็ได้

กระเบื้องหางมน (เกล็ดปลา) ดินเผา

เกล็ดปลาดินเผาสั้นยาวs

กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลา หรือ กระเบื้องหางมน
ขนาดเกล็ดปลาตัวสั้น : กว้าง 5.5 นิ้ว ยาว 7.5 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
ขนาดเกล็ดปลาตัวยาว : กว้าง 5.5 นิ้ว ยาว 9.5 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักของเกล็ดปลาตัวสั้น ต่อแผ่น : 0.8 กิโลกรัม
น้ำหนักของเกล็ดปลาตัวยาว ต่อแผ่น : 0.6 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : ใช้ตัวสั้น 50 แผ่นและตัวยาว 50 แผ่น รวม 100 แผ่น
ความห่างของโครงหลังคา ระแนง : 12-13 ซม.
สีของกระเบื้องมุงหลังคา: สีดินเผาธรรมชาติ *ท่านสามารถเลือกที่จะเคลือบเงาสีใดๆก็ได้ตามต้องการ
ตัวอย่างสี : เกล็ดปลาเคลือบแดง,เกล็ดปลาเคลือบสีแดงอุทุมพร, เกล็ดปลาเคลือบสีเขียว,เกล็ดปลาเคลือบสีเหลือง, เกล็ดปลาเคลือบสีน้ำเงิน,เกล็ดปลาเคลือบสีน้ำตาล, เกล็ดปลาเคลือบสีเทา ,เกล็ดปลาเคลือบสีขาว ฯลฯ

กระเบื้องหลังคาปลายแหลม

กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลา 100แผ่น/ตรม.

กระเบื้องหลังคาดินเผาปลายแหลม
ขนาดตัวสั้น : กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 8.5 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
ขนาดตัวยาว : กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
วิธีใช้ ใช้ตัวสั้นกับตัวยาวคู่กัน หรือใช้ตัวยาวอย่างเดียวก็ได้
น้ำหนักต่อแผ่น : ตัวสั้น 0.33 กิโลกรัม ตัวยาว 0.45 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 112 แผ่น
ความห่างของโครงหลังคา ระแนง : 10-12 ซม.

สีของกระเบื้องมุงหลังคา: สีดินเผาธรรมชาติ, สีแดง, เขียว, เหลือง
*ท่านสามารถเลือกที่จะเคลือบเงาสีใดๆก็ได้ ตามต้องการ *หรือจะไม่เคลือบสี ก็ได้

 

กระเบื้องหม่อมใหญ่ ดินเผา

หม่อมดินเผา

กระเบื้องดินเผาหม่อมใหญ่
ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น : 1 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 60 แผ่น
ความห่างของโครงหลังคา ระแนง : 9-10 ซม.
สีของกระเบื้องมุงหลังคา: สีดินเผาธรรมชาติ
*ท่านสามารถเลือกที่จะเคลือบเงาสีใดๆก็ได้ตามต้องการ
*หรือไม่เคลือบก็ได้

กระเบื้องคุณนาย ดินเผา

กระเบื้องคุณนาย (กระเบื้องหม่อมเล็ก)

ขนาด : กว้าง 5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น : 0.6 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 112 แผ่น
ความห่างของโครงหลังคา ระแนง : 9-10 ซม.
สีของกระเบื้องมุงหลังคา: สีดินเผาธรรมชาติ
*ท่านสามารถเลือกที่จะเคลือบสีใดๆก็ได้ ตามต้องการ *หรือไม่เคลือบสีก็ได้

 

เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

วันเสาร์ 9:30 – 17:00 น.

กระเบื้องสุโขทัย ดินเผา

สุโขทัยเคลือบสี

กระเบื้องหลังคาดินเผาสุโขทัย กระเบื้องหลังคา ดินเผามุงหลังคา
ขนาด : กว้าง 6.5 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น :0.93 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 60 แผ่น

ความห่างของโครงหลังคา ระแนง : 9-10 ซม.

*ท่านสามารถเลือกที่จะเคลือบสีใดๆก็ได้ ตามต้องการ
ตัวอย่างสี : สุโขทัยเคลือบแดง,สุโขทัยเคลือบสีแดงอุทุมพร,
สุโขทัยเคลือบสีเขียว,สุโขทัยเคลือบสีเหลือง,
สุโขทัยเคลือบสีน้ำเงิน,สุโขทัยเคลือบสีน้ำตาล,
สุโขทัยเคลือบสีเทา

ตัวอย่างสีกระเบื้องดินเผาเคลือบ

กระเบื้องดินเผา สามารถนำไปเคลือบสีต่างๆ ได้ตามต้องการ
เมื่อเคลือบแล้วสีของกระเบื้องดินเผาจะได้สีทึบ ใส เงา วาว
ทางโรงงานสามารถผลิตได้หลายสี หากต้องการสีอื่นสามารถแจ้งได้ค่ะ

กระเบื้องหลังคาเคลือบสี

 

Scroll to Top