การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

บริษัทกระเบื้องดินไทย จัดส่งให้ลูกค้าถึงบ้านท่าน โดย
1. สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 1.5 ตัน จัดส่งโดย รถกระบะ
2. สินค้าน้ำหนักไม่เกิน     4 ตัน จัดส่งโดย รถบรรทุก 4 ล้อ
3. สินค้าน้ำหนักไม่เกิน     9 ตัน จัดส่งโดย รถบรรทุก 6 ล้อ
4. สินค้าน้ำหนักไม่เกิน    15 ตัน จัดส่งโดย รถบรรทุก10ล้อ
5. สินค้าจำนวนน้อยจัดส่งทางบริษัทขนส่งสินค้าหรือตามที่ลูกค้าสะดวก

 

Comments are closed.

Scroll to Top