กระเบื้องหม่อมใหญ่ ดินเผา

หม่อมดินเผา

กระเบื้องดินเผาหม่อมใหญ่
ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักต่อแผ่น : 1 กิโลกรัม
จำนวนต่อตารางเมตร : 60 แผ่น
ความห่างของโครงหลังคา ระแนง : 9-10 ซม.
สีของกระเบื้องมุงหลังคา: สีดินเผาธรรมชาติ
*ท่านสามารถเลือกที่จะเคลือบเงาสีใดๆก็ได้ตามต้องการ
*หรือไม่เคลือบก็ได้

Scroll to Top