อิฐปูพื้น 5×10

dinthai_bl

อิฐปูพื้น อิฐโบราณ ใช้ปูพื้น จัดสวน วางเป็นทางเดิน
ขนาด : กว้าง 5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว หนา 5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 2.5 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 35 ก้อน

Scroll to Top