อิฐโบราณหนา 8×8 นิ้ว

5-1

อิฐหนา ใช้ปูพื้น ปูได้บนพื้นทราย โดยไม่ต้องฉาบปูนได้

ขนาด : กว้าง 8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 4.5 เซนติเมตร
น้ำหนักอิฐ : 3.3 กิโลกรัม
จำนวนอิฐ ต่อตารางเมตร : 25 ก้อน

อิฐ อิฐก่อผนัง อิฐก่อกำแพง อิฐลายการบิน อิฐลายมะลิ อิฐบปก BL อิฐแดง อิฐปูพื้น

Scroll to Top