Posts Tagged ‘อิฐทนไฟดินเผา’

  • อิฐทนไฟพิเศษ
    อิฐทนไฟพิเศษ (ก่อแบบกลม) ใช้ก่อผนัง กำแพง ก่อรั้ว ก่อเสา   ทำเตาเผา ทำเมรุ… ทนความร้อน 1000องศาC ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว...