Posts Tagged ‘กระเบื้องห้องรับแขก’

  • กระเบื้องดินเผา  กระเบื้องดินเผาปูพื้น และ กระเบื้องดินเผาแปะผนัง ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร... 

  • กระเบื้องดินเผาหกเหลี่ยม 4 นิ้ว
    กระเบื้องดินเผา กระเบื้องดินเผาปูพื้น และ กระเบื้องดินเผาแปะผนัง ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว หนา 0.7 เซนติเมตร น้ำหนักต่อแผ่น... 

  • กระเบื้องดินเผาหกเหลี่ยม กระเบื้องปูพื้น -กระเบื้องแปะผนัง ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร น้ำหนักต่อแผ่น... 

  • กระเบื้องดินเผา ขนาด 4×8 นิ้ว
    Zoom กระเบื้องดินเผา กระเบื้องดินเผาปูพื้น และ กระเบื้องดินเผาแปะผนัง ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร น้ำหนักต่อแผ่น...