Posts Tagged ‘กระเบื้องห้องน้ำ’

  • กระเบื้องดินเผา  กระเบื้องดินเผาปูพื้น และ กระเบื้องดินเผาแปะผนัง ขนาด : กว้าง 4 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว หนา 0.7 เซนติเมตร น้ำหนักต่อแผ่น...