Archive for ธันวาคม, 2009

 • น้ำยาเคลือบกระเบื้องดินเผาสูตรเคลือบเงา
  น้ำยาเคลือบกระเบื้องดินเผาสูตรเคลือบเงา รหัส Dinthaicoat 19 (Imported From Germany) มีคุณสมบัติป้องกันการดูดซึมน้ำและทำให้มีความมันวาว ป้องกันเชื้อรา... 

 • น้ำยาเคลือบกระเบื้องดินเผาสูตรน้ำ
  น้ำยาเคลือบกระเบื้องดินเผาสูตรน้ำ รหัส Dinthai W55 (Imported From Germany) Water-based formulation มีคุณสมบัติป้องกันการดูดซึมน้ำ ป้องกันเชื้อรา... 

 • น้ำยาเคลือบกระเบื้องดินเผาสูตร solvent
  น้ำยาเคลือบกระเบื้องดินเผาสูตร solvent รหัส Dinthai S88 (Imported From Germany) Solvent-based formulation มีคุณสมบัติป้องกันการดูดซึมน้ำ ป้องกันเชื้อรา... 

 • กระเบื้องดินเผา ขนาด 3×9 นิ้ว
  กระเบื้องดินเผา ใช้เป็นกระเบื้องปูพื้นหรือ เป็นกระเบื้องบุผนังก็ได้ ขนาด : กว้าง 3 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร... 

 • กระเบื้องดินเผา 2×8 นิ้ว
  กระเบื้องดินเผา ใช้เป็นกระเบื้องบุผนัง และ เป็นกระเบื้องปูพื้น ขนาด : กว้าง 2 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร 2×8นิ้ว ... 

 • กระเบื้องดินเผา 2×6 นิ้ว
  กระเบื้องดินเผา ใช้เป็นกระเบื้องบุผนัง และ เป็นกระเบื้องปูพื้น ขนาด : กว้าง 2 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร 2×6นิ้ว ... 

 • กระเบื้องดินเผา 12×12 นิ้ว
  Zoom กระเบื้องดินเผา 30 ซม. สินค้าสั่งทำพิเศษ ขนาด : กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. หนา 2.5 ซม. ( 12×12 นิ้ว) น้ำหนักต่อแผ่น : 3.2 กิโลกรัม จำนวนต่อตารางเมตร... 

 • กระเบื้องดินเผา 10×10 นิ้ว
  Zoom กระเบื้องดินเผา 25 ซม. สินค้าสั่งทำพิเศษ ขนาด : กว้าง 25 ซม. ยาว 25 ซม. หนา 2.5 ซม. ( 10×10 นิ้ว) น้ำหนักต่อแผ่น : 2.5 กิโลกรัม จำนวนต่อตารางเมตร... 

 • กระเบื้องหางมน (เกล็ดปลา) ดินเผา
  คลิกดูภาพ กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลา หรือ กระเบื้องหางมน ขนาดเกล็ดปลาตัวสั้น : กว้าง 5.5 นิ้ว ยาว 7.5 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร ขนาดเกล็ดปลาตัวยาว... 

 • กระเบื้องหลังคาปลายแหลม
  คลิกดูภาพ กระเบื้องหลังคาดินเผาปลายแหลม ขนาดตัวสั้น : กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 8.5 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร ขนาดตัวยาว : กว้าง...