กระเบื้องดินเผา

 • กระเบื้องดินเผา 2×8 นิ้ว
  กระเบื้องดินเผา ใช้เป็นกระเบื้องบุผนัง และ เป็นกระเบื้องปูพื้น ขนาด : กว้าง 2 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร 2×8นิ้ว ... 

 • กระเบื้องดินเผา 2×6 นิ้ว
  กระเบื้องดินเผา ใช้เป็นกระเบื้องบุผนัง และ เป็นกระเบื้องปูพื้น ขนาด : กว้าง 2 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หนา 1 เซนติเมตร 2×6นิ้ว ... 

 • กระเบื้องดินเผา 12×12 นิ้ว
  Zoom กระเบื้องดินเผา 30 ซม. สินค้าสั่งทำพิเศษ ขนาด : กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. หนา 2.5 ซม. ( 12×12 นิ้ว) น้ำหนักต่อแผ่น : 3.2 กิโลกรัม จำนวนต่อตารางเมตร... 

 • กระเบื้องดินเผา 10×10 นิ้ว
  Zoom กระเบื้องดินเผา 25 ซม. สินค้าสั่งทำพิเศษ ขนาด : กว้าง 25 ซม. ยาว 25 ซม. หนา 2.5 ซม. ( 10×10 นิ้ว) น้ำหนักต่อแผ่น : 2.5 กิโลกรัม จำนวนต่อตารางเมตร... 

 • กระเบื้องดินเผา 40 ซม.
  กระเบื้องดินเผา 40 ซม.  สั่งทำพิเศษ   ขนาด : กว้าง 40 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 2.5 ซม. น้ำหนักต่อแผ่น : 6.5 กิโลกรัม จำนวนต่อตารางเมตร... 

 • กระเบื้องดินเผา 50 ซม.
  Zoom กระเบื้องดินเผา 50 ซม. สินค้าสั่งทำพิเศษ   ขนาด : กว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม. หนา 2.5 ซม. น้ำหนักต่อแผ่น : 12.5 กิโลกรัม จำนวนต่อตารางเมตร... 

 • กระเบื้องดินเผา 12 นิ้ว
  Zoom กระเบื้องดินเผา 30 ซม. สินค้าสั่งทำพิเศษ   ขนาด : กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. หนา 2.5 ซม. ( 12×12 นิ้ว) น้ำหนักต่อแผ่น : 3.2 กิโลกรัม จำนวนต่อตารางเมตร...